08. Помагане на новоповярвалия да расте – 1

6 И тъй, както сте приели Христа, Исуса Господа, така се обхождайте в Него, 7 вкоренени и назидавани в Него, утвърждавани във вярата си, както бяхте научени, и изобилстващи [в нея с] благодарение.  

Колосяни 2:6-7

Какво и защо

Фактът, че изучаваш този урок, вероятно показва, че си на път да бъдеш вкоренен и утвърден в своята вяра. Ти си открил, че Писанието е изпълнено с истини, променящи живота. Чрез Духа и Писанието ти си насочван в път, който е все по-добре осветен.

Не всеки се движи по пози път. Ти може би си спомняш какво е да се спъваш в живота, като работиш от лъжливи предположения. Може да си спомняш дните, когато нещата, които си знаел за Исус, са били много малко. Повечето студенти са все още в тази мъгла. Те отчаяно се нуждаят от протегната ръка. Бог те подготвя да помогнеш.

Ти си Неговият посланик. Негов слуга, който може да насочва другите към светлината, която си открил. За да може да направиш това, има някои умения, които трябва да развиеш. Днес, ние обръщаме внимание към уменията да помагаме на хора да растат във вярата си.

Ще упражняваме тези умения, докато работим с много важен предмет. Когато Исус е простил нашите грехове, е станал Господ на нашия живот и ни е въвел в нови взаимоотношения с Бога. Това ново взаимоотношение ни дава увереност и сигурност, които не сме имали преди. Много християни прекалено много време страдат от последствията на несигурността, която Исус иска да премахне. Те се съмняват в Божията любов, прошка и приемане. Подобни съмнения спъват духовния растеж. В този урок ти се подготвяш да помогнеш на други да развият Библейска увереност, че са съединени с Христос, запечатани от Неговото обещание и са обичани деца.

Научаване от Словото

 

Прочети Колосяни 2:6-7

Натисни за текста

 

В стих 6, Павел подчертава връзката между опитността, която сме имали, когато сме дошли при Христос и как продължаваме нашето взаимоотношение с Исус. Каква е тази връзка?

 

Стих. 7 използва три термина да изрази какво ще се случи, като „ходим“ с Исус. Кои са тези три изрази?

 

Какво според теб означават тези изрази?

 

Помисли за това, което Христос те е научил.

Какъв пример може да дадеш за това, че си „вкоренен“ и „утвърден“ във вярата си?  

Вкоренени и утвърдени в Христос

Прочети Колосяни 2:1-3

Натисни за текста

В тези стихове Павел казва на своите приятели в Колос, че не е пасивен. Той се бори за тях. Той прави големи усилия, за да им помогне.

Кои са някои от целите, които Павел има за тези вярващи, изброени в стихове 1-3?

Защо според теб думата „съкровище“ е свързано със „съвършено проумяване?” (ст. 2)

Къде се намират тези съкровища? (ст. 3)

Като размишляваш за живота си преди Христос, къде преди си търсил мъдрост и знание?  

Ние искаме да помогнем на другите да открият и преживеят Божиите богатства. Затова ще „се борим“, както Павел го е правил. Ще разберем как да помогнем на другите да открият Божиите богатства.

Свързване с Истината

Исус постоянно помага на хората да се приближават към Бога. Той им помага да сменят един набор от предположения с друг. Неговият метод не се фокусира върху насочването им към „синагогата“ или към религиозна церемония. Исус е показал, че може да помага на хората да направят крачка на вяра навсякъде и по всяко време.

Като хора, изграждащи движение, ние искаме да бъдем като Исус и да помагаме на хората да правят крачки на вяра навсякъде и винаги. С Божията благодат ние можем да се срещаме с тях, да отворим Неговото Слово, да споделяме Божиите истини и да помагаме на хората да растат.

С този урок ние въвеждаме към четири урока за надграждане, направени да помогнат на новоповярвалите да предприемат първите си стъпки на вяра. Тези интерактивни инструменти са били благословение за много (дори тези, които са познавали Христос с години, но някак не са открили тези истини). Уроците за надграждане са:

♦ От несигурност към увереност

♦ От недостойнство към прошка

♦ От неспособен към способен

♦ Израстване в зрялост

Ще се концентрираме върху първото изучаване за надграждане

.

Общ преглед на инструмента:

Инструментът за надграждане, с който ще работиш, е интерактивен. Като работиш с този инструмент, най-важната ти роля е да помогнеш на някого да открие Божията истина, като гледа в Писанието.   Сърцевината на този урок се съдържа в няколко въпроса, които ще насочват човека да открие какво Бог е казал в Своето Слово.

Отиди на първия урок за надграждане и го прочети. Последвай този линк:

От несигурност към увереност

Като работиш през урока, го направи групова дейност. Сменяйте се като четете въпросите. Когато в урока се иска прочит на пасаж от Писанието, помоли ученика да прочете текста. Като работиш с въпросите, нека ученикът първи да сподели отговора.

Насърчете студента да сподели неговите/нейните мисли, дори и отговорите да не са прецизни. Наблегнете на това, което е правилно и го насочете да види коя част от текста отговаря на въпроса.

Това интерактивно изучаване е просто. Вие трябва да може да се наслаждавате на преживяването на изучаването на Божието Слово заедно.

Подготвяне да насочвате някого чрез интерактивното изучаване.

1. Прочетете урока. Погледнете пасажите и вижте как текстът отговаря на всеки въпрос.

2. Работете заедно с партньор в урока.

3. Намери някого, който е готов да ти помогне да учиш.

4. Разделете урока на няколко различни секции. В първата част ти водиш партньора си през материала. Разменете си ролите в следващата част и нека партньорът да води през материала.

След сесията, оценете как е минало. Помоли за обратна връзка, която може да ти помогне да подобриш уменията.

Предприемане на действия

 

Уговори среща с новоповярвал да дискутирате първия урок за надграждане. (Ако още не си довел някого до Христос, може да се срещаш с човек, който може да бъде потенциален ученик). Нека да знае преди срещата, че има стихове в Библията, които са свързани с темата и, че според теб е полезно да се види какво Библията казва за това.

Размишление върху наученото

Какво разбрах за помагане на другите да растат във вярата си?

Какви въпроси имам към помагането на други хора да растат?

Сподели тези въпроси с твоя обучаващ?  

Предаване нататък

 

Урокът те е въвел в няколко неща, които сега можеш да предадеш на други. Имаш лесни за употреба материали, с които другите може да работят.

 

Какво ще предадеш и на кого?

Click for MEDIA CREDITS


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.