07. Духовно умножаване

“И каквото си чул от мене при много свидетели, това предай на верни човеци, които да са способни и други да научат.”

2 Тимотей 2:2

Какво и защо

 

В Деяния 17:30 Бог изразява желание хората НАВСЯКЪДЕ да се обърнат към Него. Във 2 Петрово 3:9 научаваме, че нашият Господ е търпелив и не иска никой да погине.

 

От 12 март 2012 година населението на света надхвърля 7 милиарда за пръв път и продължава да нараства. Как ВСЕКИ ще чуе благовестието? Как всички хора навсякъде ще имат възможност да растат във вярата си? Как всеки студент в твоя град ще чуе за Исус?

 

Исус показва стратегия, с която Бог е определил да се постигне Великото поръчение -- Духовно умножаване. Изграждане на ученици, които да изграждат ученици (Матей 28:19-20) Ако искаме да видим деня, в който ВСЕКИ ще чуе благовестието и ВСЕКИ ще има възможността да расте във вярата, ние трябва да се посветим да прилагаме метода на Исус за достигане на света.

Научаване от Словото

Хората по света отварят на 2 Тимотей 2, за да разберат духовното умножаване. В това послание Павел, опитният благовестител и изграждащ ученици, дава наставления на по-младия вярващ. Той обяснява как Тимотей трябва да работи. Стих 2 скицира стратегията. Стихове 3-7 говорят за търпение, фокусиране и интензивност, които Тимотей трябва да има, за да приложи стратегията.

Прочети 2 Тимотей 2:2

"И каквото си чул от мене при много свидетели, това предай на верни човеци, които да са способни и други да научат."  (2 Тимотей 2:2)

Със свои думи кажи инструкциите, които Павел дава на Тимотей.

Има много хора, включени в този кратък стих. Напишете всеки човек или група, които са включени. (Започни с Павел, който говори за себе си в този стих)

След като си изброил всички включени, как можеш да обобщиш идеята за духовното умножаване?

Павел инструктира Тимотей да работи така че работниците да се умножат. Като анализираме стиха, виждаме, че има няколко „поколения“ работници. Това, което започва с Павел отива много по-далеч от Тимотей.

Глаголите в стих 2 рисуват картина на това, което е включено в духовното умножаване.

"Нещата, които си чул"

Има послание. Това е благовестието. Това е истината.

"Предай/повери"

Какво означава думата “предай/повери?  

"които да са способни и други да научат"

Какво според теб е включено в “да са способни и други да научат?”

Стратегията, която Павел излага в стих 2, е последвана от три метафори, които описват труда на човек, включен в духовно умножаване.

Съучаствай в страданията като добър войник Исус Христов. 4 Никой, служещ като войник, не се заплита в житейски работи, за да угоди на този, който го е записал за войник.5 И ако се подвизава някой в игрите, не се увенчава, ако не се подвизава законно.6 Само трудящият се земевладелец трябва пръв да вкуси от плодовете.

2 Тимотей 2:3-6

Какво научаваш от сравнението с войник в стихове 3-4?

Какво научаваш от сравнението със спортиста в стих 5?

Какво научаваш от сравнението със земеделеца в стих 6?

Свързване с Истината

 

Ние сме благодарни, че Павел излага стратегия за служението във 2 Тимотей 2:2. Също сме благословени да видим в Деяния на апостолите как той изпълнява тази стратегия. Павел взима Тимотей под крилото си и го обучава. Тимотей расте, докато служи на Господа заедно с Павел. Вероятно Тимотей е пътувал с Павел и във второто, и третото мисионерски пътувания.

 

Двамата са били толкова близки, че Павел е можел да му напише 2 Тимотей 3:10-11, “ А ти си последвал моето учение, поведение, прицелна точка, вярата ми, дълготърпението, любовта, твърдостта, 11 гоненията, страданията; какви неща ме сполетяха в Антиохия, в Икония, в Листра …” Очевидно текстът описва близко взаимоотношение между двамата. С течение на времето Тимотей се показва като верен човек, способен и други да научи. Павел го описва като „моя съработник” (Римляни 16:21).

 

Тимотей е израснал и има свои ученици. Той ги е учил, а те са научили други. Църквата е растяла.

 

Ние сме посветени да следваме неговия модел. С Божията благодат ние ще учим другите, които ще учат други, които ще учат други. Нашата цел е благовестието да се разпространи от едно сърце на друго, като се развиват работници за жетвата.

 

Брилянтността на духовното умножаване:

 

Преди казахме, че ВСЕКИ се отнася за огромно количество хора. Духовното умножаване е дадена от Бога стратегия, която може да изпълни задачата да се предаде посланието на Христос на всички.

 

 

Какво те впечатлява в посланието от видеото?

 

Красотата на духовното умножаване

 

Като размишляваме за примера на Павел при изграждането на Тимотей да бъде човек, който умножава духовно, виждаме личното естество на стратегията. Един човек влага в живота на друг. Любовта и грижата на Бога се изразява на дело. Един човек предизвиква друг и му помага да расте. Не е изненадващо, че Павел говори за Тимотей като за свой син. Те са имали специални взаимоотношения.

 

Едновременно с това, че стратегията е лична, тя има и силата да достигне ВСЕКИГО. Днес има голяма пропаст, която всички ние чувстваме. Има толкова много хора, които не са чули благовестието. Има толкова много хора, които слабо разбират кой е Исус и какво е направил за тях. Те трябва да чуят.

 

Ако искаме да запълним тази пропаст, ако искаме да достигнем студентите на нашия народ, ни трябва ефективна стратегия. Духовното умножаване е това, към което Бог ни е насочил. Така, ние сме посветени да станем хора, които духовно се умножават. Духовното умножаване е стратегията на това движение.

 

Духовното умножаване е определено като спечелване на хора за Христос и влагане в живота на верните така, че да спечелят, изградят и изпратят други, духовно поколение след поколение. Това е изграждане на умножаващи се ученици.

 

Следващото видео е пример за това как Бог умножил работниците за жетвата сред днешните студенти.

 

Paul and Tim walking

Влагането на време, посвещение и любов се използва от Бога да помогне на човек да расте.

Човек, който е изграждан като ученик, се научава как да изгражда като ученик някого другиго.

Предприемане на действие

 

Предизвикателството на духовното умножаване

 

Духовното умножаване е Божия стратегия. Той те кани да бъдеш човек, който е духовно умножаващ се.

 

Решението е твое. Може да преследваш тази цел или като толкова много хора може да преследваш други цели. Ако пристъпим с вяра и се доверим на Бога да ни направи духовно умножаващи се ученици, Той ще работи в нас. Той обича да чува неговите деца да се молят – “Господи, направи ме един от верните мъже и жени, които да са способни и други да научат.” Това движение е пълно със студенти, които се молят с тази молитва, които са пристъпили с вяра и са станали духовно умножаващи се ученици.

 

jesus-hand-follow-me

Изборът е наш:

Как Бог ти е говорил, докато си изучавал „Духовно умножаване?"

Ако станеш духовно умножаващ се ученик, как това ще се отрази на твоя университет?

Предизвикателството:

Следването на духовното умножаване е крачка на вяра. Би ли се помолил със следната молитва на посвещение?

“Господи, искам да бъда духовно умножаващ се ученик. Работи чрез мен да помогна на други студенти да споделят благовестието и да обучават други. Както е написано във 2 Тимотей 2:2, аз Те моля да ми дадеш сили да работя с верни хора, които ще научат други. Научи ме, Отче. Обучи ме. Дай ми сърце за хората, за твоето благовестието, за света. Аз приемам предизвикателството да стана духовно умножаващ се ученик.”

Предаване нататък


 

Много хора не са запознати с идеята за духовно умножаване. Те не са открили във 2 Тимотей 2:2 изумителната стратегия, която е и лична, и разширяваща се. Те може и да не вярват, че Бог може да ги използва да повлияе на хората по този начин.

 

Помисли за двама човека, които трябва да чуят посланието на 2 Тимотей 2:2. Уговори време да се срещнеш с тях и ги попитай дали може да споделиш това, което наскоро си научил от Павловото послание към Тимотей. Нека разберат, че вярваш в тях и че Бог може да направи велики неща чрез тях.

 

Може би тези двама човека ще решат да се присъединят към теб и да станат духовно умножаващи се ученици.

Click for MEDIA CREDITS


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.