05b. Завършване на разговора – Диаграмата

А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч, на тия,които вярват в Неговото име.

Йоан 1:12

Какво и защо

 

Да се наблюдава пътуването от царството на мрака към царството на светлината е едно от най-възнаграждаващите преживявяния на земята. Как Бог премахва греха на човека и го облича в праведността на Бога е гледка, спираща дъха. Да наблюдаваш и да си използван от Бога в този процес е впечатляващо. В миг на око, Божията благодат прави това, което никой човек не може.

 

Не всеки духовен разговор завършва с такъв грандиозен момент. Едно нещо е да имаш общ разговор за Исус и християнската вяра, а друго е да придвижим разговора до момента, в който каним някого да повярва в Исус, Спасителя на всички.

 

В този урок ще научите как да придвижите разговора към момента на решението.

Научаване от Словото

 

Прочетете Деяния 16:25-34

Натиснете за текста

Тук виждаме един от най-добрите въпроси в Писанието – “Господа, какво трябва да направя, за да се спася?” Нещо е станало в сърцето на римския войник. Той се е събудил същата сутрин за един обикновен ден, в който умът му ще се мотае по обичайните пътеки. Нещо обаче се променя и той заключава, че има нужда от спасение.

 

Какво според теб е изразил римският войник с думите си: “Господа, какво трябва да направя, за да се спася?”

 

В стих 33, виждаме, че въпросът на войника е бил използван от Бога, за да доведе един изгубен човек при Христос.

WКакво е значението на това, че Павел кръщава този римски войник?

 

В тази история ние виждаме как войникът достига да лично решение. Защо е било важно войникът да види нуждата си от спасение?

В затвора във Филипи, римският началник на затвора променя начина, по който гледа на себе си. Той осъзнава своята нужда. Това осъзнаване променя въпросите, които той задава.

 

Много хора имат набор от въпроси, които задават за Бога и духовната реалност. Често пъти тези въпроси не ги водят към Божието царство. Помислете за следните въпроси:

 

♦ Всъщност толкова ли съм лош?

♦ Има ли значение в какво вярвам?

♦ Не съм ли по-добър от средностатистическия човек?

 

Зад тези въпроси стои възгледа за себе си. Неправилното духовно самоопределяне е винаги основната бариера.

Свързване с Истината

 

Помагане на хората да достигнат до духовно самоопределение

 

Четирите духовни закона съдържат инструмент, предназначен именно за тази цел. Моля, погледни на страницата с диаграмата. Там ще намериш въпроса: Ако трябва да се поставиш някъде в диаграмата, къде би бил?

 

Този въпрос изисква от човек да направи избор. Може да се идентифицира с горната линия от графиката, което означава, че е избрал да вярва в Исус или може да се постави на долната линия, с което показва, че още не е положил вярата с в Христос. Има няколко възможни отговора, когато ги помолиш да се поставят на диаграмата.

 

Ако някой се постави на долната линия (те са се доверили на Христос) ние можем да продължим със следващия въпрос: “Къде бихте искали да сте на тази диаграма?”

Ако някой се постави на горната линия, ние трябва да откликнем положително, да сме радостни в това, че потвърждава, че Христос играе важна роля в живота му. Можем да отговорим: „Това е чудесно, може ли да ми разкажеш за времето, когато си взел решение да се довериш на Христос?” Подобен въпрос приканва човека да сподели свидетелството си. Като ти разкаже как е станал Христоцентриран човек , можеш да прецениш дали разбира наистина ключовата роля на благовестието и вярата в Исус.  

 

Понякога хората не може да се идентифицират нито с долтана нито с горната линия. Те може изобретателно да се поставят на друго място на диаграмата. Техният отговор потвърждава косвено, че горната линия не ги представлява напълно. Това самоопределение е важно. То ни позволява да продължим със следващия въпрос – “Къде би искал да бъдеш на тази диаграма?”

 

Кой ред най-добре представя твоя живот?

Този въпрос кани човека да си направи преценка. Когато каже къде се намира на диаграмата, това отваря важен въпрос за дискусия.

Долната линия на диаграмата

Ако някой се самоопределя с долната линя на диаграмата, той показва важна гледна точка. В момента той не смята, че се доверява на Христос във връзката му с Бога. Може да преминеш на следващия въпрос, който изследва какво би искал да се случи с живота му.

Горната линия на диаграмата

Ако човек се самоопределя в горната линия на диаграмата, той прави положително твърдение за важността на Христос за живота му. Би било подходящо да се попита: „Може ли да ми кажеш за времето, когато си поверил на Христос да възстанови взаимоотношенията ти с Бога?" Този въпрос го кани да споделя своята исторя с теб.

Нито една. Аз се виждам по различен начин

Някои хора не обичат въпросите „или-или“. Те не се виждат в диаграмата, която им показваш. В това, че те не се вписват в горната линия, научаваш за техния възглед върху Исус. Засега те не се виждат в такава позиция, че да Му се доверят да възстанови взаимоотношенията им с Бога. Може да продължиш със следващия въпрос.

Време за симулация

 

Най-добре учим като го правим. Ние усъвършенстваме едно умение като го практикуваме.

 

Ти и партньорът ти трябва да прочетете трите възможности, описани по-горе. В тази симулация ще използваш диаграмата, за да помогнеш на партньора си да стигне до духовно самоопределение. Обясни краят на диаграмата на партньора си и му задай първия въпрос. Той ще отговори с един от трите отговора, споменати по-горе. След това ще действаш според отговорите на партньора.

 

Направи това упражнение три пъти с отговорите, които обикновено се дават.

 

Следващият въпрос за самоопределяне:

 

Ние искаме да дадем възможност на човека да повярва в Христос. Следният въпрос: „Коя линия би искал да описва живота ти?” може да помогне на човека да отиде към момента на взимане на решение. Очевидно, има различни отговори на този въпрос.

 

Ако човек иска горната линия да описва живота му, е най-подходящо да продължиш с обяснението как може да повярва и да приеме Христос. Може да му дадеш възможност да се помоли, като положи вярата си в Христос.

 

Ние трябва да сме готови да говорим с някой, който отговаря, че иска да си остане на долната линия. Един подход е да се спомене, че може да дойде ден, когато той би бил заинтересуван да повярва в Христос, затова бихме искали накратко да обясним как човек може да направи това.

 

 

Време за симулация

 

С партньора си симулирайте и двата отговора на въпроса: „Къде на диаграмата би искал да бъде твоят живот?”

 

 

Третият въпрос

 

Има още един, последен въпрос, който да зададеш, “Би ли искал да се довериш на Христос, като му повярваш, за да може Той да възстанови взаимоотношението ти с Бога?” Като задаваме този въпрос, той може да бъде използван от Бога да доведе човека много близко до момента на взимане на решение да повярва. Ако иска да се довери на Христос, сподели отново молитвата, с която може да се моли и го покани да се моли или като използва свои думи, или като следва твоите.

 

Ако някой приеме Христос или вече е вярващ

 

Kагато човек приеме Христос или разбереш, че говориш с вярващ, е мъдро да попиташ още два въпроса.

 

♦ Дали това послание има смисъл за теб?

♦ Кой от твоите приятели би искал да чуе това послание?  

 

Насърчи вярващия да напише имената и да сподели с тях.

"Къде би искал да бъдеш на тази диаграма?" 


 

“Би ли искал да повярваш в Христос и да Му се довериш да възстанови взаимоотношенията ти с Бога?”

 

 

Предприемане на действия

 

Отиди с приятел или някой, който споделя страстта ти за Христос. Сподели вярата си и помогни на някого да разбере къде е духовно. Моли Господ да подготви път, за да може ти да можеш да поканиш този човек да положи вярата си в Христос.

 

 

Размишление върху това, което сме научили

 

Какво научи за това как да помогнеш да някого да прецени своята духовна самооценка?

 

Какво беше добре по времето на разговора ти?

 

Какво може да се подобри следващия път, когато споделяш вярата си?

 

Имаше ли момент в разговора, когато си искал да задълбочиш междуличностната връзка, но си се затруднил? Размишлявайки върху този момент, имаш ли представа какво ще направиш следвашия път?

 

Поговори за това преживяване с обучаващия. Помоли го да сподели какво е научил за изграждане на връзка с другите хора.

Click for MEDIA CREDITS


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.