04. Разчитане на Святия Дух

“И, ето, Аз изпращам върху вас обещанието на Отца Ми; а вие стойте в града [Ерусалим], докато се облечете със сила от горе.”

Лука 24:49

Какво и Защо

 

В стиховете по-горе Исус дава на учениците изненадваща заповед. Той им казва ДА НЕ отиват и да разкажат на другите хора променящото живота послание. Защо Той временно забавя разпространението на единствената добра новина? Отговорът се съдържа в стиховете по-горе. Без силата на Духа, учениците не са подготвени да изпълнят задачата.

 

Малко хора могат да илюстрират тази идея по-добре от Петър. Нощта преди смъртта на Исус, Петър казва с голяма дързост – “Готов съм да отида с Теб в затвора и на смърт” (Лука 22:33). Неговата решимост обаче бързо се изпарява. Човекът, който преди обичал Исус, се отрича от Него три пъти същата нощ, в която е направил дръзкото изказване.

 

Нещо се променя. В деня на Петдесятница, Бог изпраща Своя Дух на последователите Си. Петър, прекарал няколко дни треперещ от страх, с увереност и сила говори на множествата, събрани в Ерусалим (Деяния 2:14-41). В този ден 3,000 човека повярвали в Христос.

 

Историята на Петър и останалата част от Новия завет потвърждават жизнено важната роля на Святия Дух. Всеки човек, приел Христос, е бил запечатан от Святия Дух. Въпреки това има нужда да се научи какво означава ежедневно да бъдеш изпълван с Духа, като разчиташ на Неговата сила. В тази урок ще научим повече за това как да разчитаме на Бога.

Научаване от Словото

 

Основното поучение на Исус за Святия Дух се намира в евангелието от Йоан, глави 14-16. Като се е подготвял да отиде на кръста, Той обяснявал на учениците това, което е трябвало да знаят, след като Той физически няма да е с тях. Той им казал три важни неща: Бог ще изпрати Духа Си, ще продължим да бъдем с Исус и Духът ще ни ръководи.

 

Прочети Йоан 14:16-18

Натисни за текста

Какво ни казват стихове 16 и 17 за Святия Дух и какво Той ще прави в живота на учениците?

 

Стих 18 ни казва насърчителна истина. Исус има план. Въпреки че физически напуска учениците, Той няма да ги изостави. Чрез идването на Святия Дух ще бъде направена връзка така че Исус да остане с нас и ние да останем свързани с Него.

Прочети Йоан 15:4-5

Натисни за текста

Поради това, че Святият Дух ще бъде изпратен, ние ще продължаваме да имаме взаимоотношения с Исус. Заради Святия Дух, ние ще можем да пребъдваме в Христос.

 

Думата пребъдваме означава “да оставаме, да стоим здраво свързани с нещо или някого. На вярващия се казва да остане или да стои свързан с Исус. Стих 5 сравнява нашата връзка с Христос с тази на лозата и клоните. Единственото нещо, което един клон трябва да прави, за да дава плод, е да „остане свързан“ с лозата. Тя дава на клона всичко, от което той се нуждае, за да дава плод.

 

Напиши със свои думи какво означа „пребъдване в Исус.”

            Какво казва Исус, че ще стане с християнина, който пребъдва в Него?

Какво ще се случи с християнин, който не пребъдва в Исус?

Прочети Йоан 16:5-13

Натисни за текста

В стихове 6-7 Исус разбира разочарованието на учениците и им обяснявах, защо Неговото „отиване“ е добре за тях. Какво е предимството, което те ще получат?

Когато Божият Дух дойде, Той ще изпълни няколко различни задачи:

За света Духът ще … (стихове 8-11)  

За вярващите Духът ще … (стихове 13-14).

Защо е важно, че Исус е обещал, че Духът ще ръководи и ще разкрива нещата на Исус?

Наслаждавай се на перспективата за това как Святият Дух ще работи в нашия живот.

Свързване с Истината

Апостол Павел често говори за Духа. Той записва конкретни инструкции от Бога за Святия Дух.

Прочети Ефесяни 5:15-21

Натисни за текста

Изпълването със Святия Дух прави пребъдването в Исус възможно. Да си изпълнен означава да си “контролиран” или “овластен” от Святия Дух, който обитава във всеки вярващ. Заповедта буквално означава: „Нека Святият Дух ви изпълни.” Изпълването със Святия Дух е нещо, което позволяваме на Бог да направи и е въпрос на нашата воля. Това е разликата между това да контролираш сам живота си или да позволиш на Бог да контролира живота ти.

Каква е Божията воля за всеки християнин? (ст. 17-18)

Кои са някои от нещата, които очакваш да видиш в живота на християнин, изпълнен с Духа, който позволява на Бога да контролира живота му/й? (ст. 18-19)

Какво може да се случи на християнин, който избере да контролира живота сих, и се опитва да живее християнския живот със собствени сили?

Ние можем да бъдем изпълнени с Духа, овластени от Бога, за да следваме Неговата воля и да живеем приключението, което Той е подготвил за нас.

На основата на текста в Ефесяни 5, какво решение трябва да вземеш, за да позволиш на Бога да те изпълни с Духа Си?

Какви приоритети може да се появят в живота ти, като резултат от покорството на водителството на Духа?

Предприемане на действия

Ето 3 препоръчителни стъпки, които ще ти помогнат да се покориш на водителството и силата на Святия Дух:

1. Направете стъпка на вяра. Изпълването с Духа е нещо, което Бог прави. Въпреки че е нещо, което Бог прави, Той очаква нещо от нас. Той очаква ние да повярваме. Това изисква вяра. Бог подчертава важността на вярата отново и отново в Своето слово. Чрез вяра идваме при Исус и сме очистени от греховете си. Чрез вяра ние ходим в Него. Сега виждаме, че чрез вяра сме изпълвани с Духа.

Ако си готов да направиш тази крачка на вяра, помоли се с подобна на молитвата по-долу:

Скъпи Татко, искам да пребъдвам в Исус. Признавам, че аз съм контролирал живота си.
Благодаря Ти, че си ми простил греховете чрез смъртта на Христос на кръста. Сега каня Христос да поеме контрола над моя живот. Изпълни ме със Святия Ти Дух, както си заповядал. Дай ми способността да следвам Христос и ме насочвай да върша Твоята воля.

2. Прочети „Предаваеми концепции“ #3 - “Как да бъда изпълнен със Святия Дух.” Напиши 3-5 от важните принципа, които си разбрал от прочита.

   Последвай линка за този урок от Предаваеми концепции.

3. Сподели своите наблюдения от този урок с обучаващия. Помоли го да сподели с теб как изпълненият с Духа живот е повлиял на неговия личен живот.

Преживяването, което скоро си имал в споделяне на благовестието, вече ти е показало важността на това да разчиташ на Бога и Неговия Дух. Всяка част от изграждането на движения е свързана с работата на Духа на Бога чрез нас. Ние сме започнали един процес на изграждане, който не се опитваме да завършим само с наши сили. Божият Дух ни е водил напред, като ни насочва към зрялост в Христос.

Предаване нататък

 

Кои са някои от важните истини, които намери в този урок?

 

На кого според теб ще са полезни тези истини:

Този урок те въвежда в един урок от серията “Предаваемите концепции.” Ще откриеш, че тази серия е много полезна. Може да искаш да прегледаш и другите заглавия в тази серия, за да видиш дали няма да ти харесат и други теми, които да изучаваш.

 

Последвай линка за Предаваеми концепции:

        Предаваеми концепции

Click for MEDIA CREDITS


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.