01. Едно виждане за движение

„След това видях, и ето голямо множество, което никой не можеше да изброи, от всеки народ, и от всичките племена, люде и езици, стоящи пред престола и пред Агнето, облечени в бели дрехи, с палмови клони в ръцете си и викаха с висок глас, казвайки: Спасение на нашия Бог, Който седи на престола и на Агнето!“  

Откровение 7:9-10

Какво и защо

Бог издига студентски движения по целия свят, които прегръщат едно велико виждане. Ние може да говорим различни езици, да имаме различни специалности, но имаме подобни сърца и страст.

Ние вярваме, че Бог ни е поставил в нашите университети не само да учим, но и да бъдем светлина за Христос. Ние вярваме, че чрез Божията благодат Името на Исус ще бъде издигнато в нашите училища и университети. Именно затова се събираме да се молим. Именно затова ние се молим Бог да направи повече и отвъд това, което може да поискаме или да си представим. Това е викът на нашите сърца. Тази страст ни обединява.

“Едно ограничено виждане не запалва човешките сърца.” Образът, който виждаме в Откровение обаче, го прави! Ние знаем края на историята. Тронът ще бъде обкръжен от народи, които се покланят на Господа. Ние копнеем нашите приятели и състуденти да бъдат с нас пред този трон. Ние копнеем да се докоснем до живота им. Ние знаем, че Неговата доброта може да преобрази нашите общества и да възстанови разрушени взаимоотношения. Ние знаем, че Бог иска да донесе надежда на хората без надежда. С благодатта си Той ще използва нас, неговите деца, за да изпълним тази работа.

Това виждане запалва сърцата, като запленява студентите навсякъде.

Бог мобилизира студенти, които да изпълнят Неговата воля. Той влага в сърцата им Великото поръчение, което казва, че ние трябва да изграждаме ученици от всички народи. (Матей 28:19) Ако четеш това, вероятно Бог работи в твоето сърце. Ти откриваш това виждане. Знаеш, че е привлекателно. Ти искаш да бъдеш част от великите неща, които Бог прави в това поколение. Има други студенти (ученици) като теб и Бог ни призовава заедно да сформираме екип, който Той да използва, за да постигне това виждане.

Учене от Словото

Деяния на апостолите описва друга група хора, които следват виждане. Това са били мъже и жени, пълни с вяра, готови да изучават Словото и да правят това, което казва.

Прочетете Деяния на апостолите 19:1, 7-10     

Натисни за текста

С твои думи опиши какво се е случило в Ефес.

Какво те впечатли от това кратко описание на Божието дело в Ефес?

Този текст накратко споменава, че Павел е поучавал. Какво е поучавал? Какво знаеш за това?

Важно е да се отбележи, че тези, които са допринесли за този успех, са тези, които са се оттеглили с Павел, като са прекарали време с него в поучение и наставление в училището на Тиран.

Светът е започнал да се променя:

Този разказ свидетелства, че обществото е започнало да се променя заради Божието дело чрез тази малка група от хора.

Моля, прочети Деяния 19:24-27.    

Натисни за текста

На основа на този пасаж, какво свидетелство откриваш, че голяма част от обществото е започнало да се променя?

Като имаш предвид, че след две години, “всички, които живееха в Азия, чуха Словото на Бога,” – как би описал влиянието на тази група от ученици?

Въпреки, че продавачът Димитър е бил разстроен от промените в Ефес, ние смятаме, че неговата реакция е знак за голям успех. Защо? Как трудностите, с които се сблъсква Димитър показват преобразяването, за което всички копнеем?

За да оценим тази история, ние трябва да имаме предвид, че религиозната гледна точка на хората от Ефес е била доста различна. Като се има предвид, че Димитър е забогатял от своята работа, какво научаваме за ценностите на хората?

Какви предизвикателство може да очакваме да видим в нашето общество, когато Бог работи?

Деяния 19 глава ни информира, че Бог може да използва шепа хора, за да ПРОМЕНИ СВЕТА. Исус е казал: „Истина, истина ви казвам, този, който вярва в Мен, делата, които Аз върша и той ще ги върши и по-големи даже, защото Аз отивам при Отец” (Йоан 14:12). Историята в Деяния 19 ни дава бегъл поглед върху това как Бог върши велики дела чрез Своите последователи. Тези мъже и жени, изпълнени с Духа, разчитащи на Господа, ходещи чрез вяра…са използвани от Отец за постигане на волята Му в Ефес.

Изследване на сърцето:

 

Доколко искаме да участваме в духовната работа? Дали това е нашата страст? Дали искаме това да бъде нашата страст?

 

Размишлявай за твоята страст и запиши своите мисли и оценка за мотивите, поради които искаш да се включиш в Божието дело.

 

Връзка с Истината

Думите в Деяния 19 ни помагат да разберем какво може да очакваме в наши дни и в бъдеще, като следваме Господа. Ние виждаме и възходи и падения.

Какво е предизвикателството в този пасаж?

Стих 9 разкрива отрезвяващо послание. Не всеки, който първоначално е изразил интерес и любопитство да се запознае с Исус, е продължил да следва Бога. Това, което се е случило в Ефес, се вижда и днес. Въпреки че много хора започват да следват Бога, не всички продължават да го правят. Някои се обръщат и дори говорят „лошо“ за посланието, което преди ги е очаровало.

Когато това се случи, всеки човек решава дали също да се отклони с този, който се е „закоравил“, или да продължи да следва Исус. Какъв вид убеждения са необходими, за да не се отклоним от посоката и да продължаваме да следваме Бога и да Му служим днес?

Какво е изумителното в този пасаж?

Стих 10 обрисува картина на група хора, които са се посветили да изучават и да се научат. Училището на Тиран става място на преобразяване за Божиите хора. Бог е работил в и чрез тях. Хората в техния град и страна чуват благовестието! Само си представете какво се предполага в твърдението “всички жители на Азиях чуха Словото на Бога.” Това не са шепа хора, които са чули за Исус. Това не е само семейството - всички са били повлияни. Бог е работил в тях. Това е виждане!

Ако имаше днес училище като това на Тиран, би ли искал да си част от него? Ако да, защо, ако не, защо?

Защо би искал да участваш в занасянето на благата вест на всеки в твоя университет и град?

Ние се надяваме, че програмата за обучение ВОЛТ, която започваш ще ти помогне да растеш в Христос и да станеш човек, изграждащ движение.

Предприемане на действия

Един ден ще имаме привилегията да слушаме историите на дванадесетте мъже, които Павел споменава в Деяния 19:7. Те ще ни разкажат как Бог е донесъл благовестието до техния град и го е преобразил един по един. Те ще ни разкажат как са излезли с вяра и са се противопоставили на страховете си. С искрена усмивка те ще споделят как Бог ги е изненадал, като е работил чрез тях да благослови другите.

Днес много вярващи имат подобно преживяване. Те са изненадани да видят как Бог работи чрез тях. Някои от тях са студенти в твоята страна. Те откриват в своите университети, че Бог иска от тях да Го следват и им дава силата да бъдат Негови посланици.

Тези студенти са открили, че да живеят за Бога, е най-страхотното преживяване в живота им. Те са заменили някои от предишните си мечти с по-велики мечти, които Бог им е дал. Те имат ново виждане за живота, което им носи удовлетворение.

Размишлявай захмалко за Исус и Неговата голяма жертва за теб и помисли за това, което видя в малката група ученици в Ефес. В светлината на това помисли за сегашното си виждане. Какво Бог може би иска от теб да направиш?

Отдели няколко минути да напишеш отдолу това свое виждане.

Като слушаме Господа, четем Словото Му и се стремим да се покоряваме, Бог ни насочва. Той ни дава важна мисия. Той те е поставил в твоя университет не само да научиш дисциплините от твоята специалност, но и да те развие като ученик, който да изявява славата на Христос.

Програмата за обучение ВОЛТ е замислена да ти помогне да се движиш по пътя, който Бог е разкрил в Своето Слово. В Писанието ние виждаме как тези, които следват Христос, са се научили да споделят вярата си. Те са учили другите хора, като са ги мотивирали да поставят на първо място взаимоотношенията си с Бога.

ВОЛТ ще ти помогне да преследваш тези цели и да си уверен в служението си пред Бога. Като инвестираш в това обучение, ти ще предприемеш стъпки в посока:

1. Развитието си като верен ученик

2. Споделяне на благовестието на Исус Христос

3. Изграждаш други като ученици

4. Развиване на движение на съмишленици ученици в твоя университет

5. Екипирането си за служение на Господа през целия си живот

Това са достойни цели. Те почитат Господа. Те са Божиите намерения за Неговите последователи. Ще се посветиш ли да преследваш тези цели следващите 3 месеца, като преминеш през първите 10 урока от обучението ВОЛТ? Попитай Господа дали иска ти да направиш това.

Запиши посвещението, което искаш да направиш пред Господа.

Моля, обсъди това посвещение с твоя наставник/обучаващ или с друг вярващ в твоя университет.

Предай нататък

 

Ния трябва да работим заедно като екип, за да може да достигнем това, което Бог иска за нас.

 

Има ли някого, когото да поканиш да се присъедини към теб в изучаването на този материал? Сподели виждането си с този човек като начин да го поканиш да се присъедини.

 

Помни, Бог работи…и подготвя други да се присъединят към виждането, което ти дава.

Click for MEDIA CREDITS


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.