КАК ДА БЪДЕМ ПЛОДОНОСНИ СВИДЕТЕЛИ

Д-р Бил Брайт

 

В живота няма нищо по-вълнуващо и духовно обогатяващо от приключението да споделяме Христос с другите. Навсякъде по света съм задавал два въпроса на хиляди християни и отговорите са едни и същи, независимо кого питам.

Първият въпрос е: „Кое е най-значимото събитие в живота ви?“ Отговорът неизбежно е: „Да познавам Христос като мой Спасител“. Вторият въпрос е: „Кое е най-значимото нещо, което можете да направите, за да помогнете на друг човек?“ Отново отговорът е винаги един и същ: „Да му помогна да познае Христос“.

Сигурен съм, че ако сте християнин, несъмнено бихте отговорили на тези въпроси по същия начин. И въпреки това тъжната действителност е, че много малко християни споделят благата вест с други. Ако сте като повечето християни днес, вероятно досега не сте помогнали на никого да приеме Христос. Но желаете да правите това и дълбоко в себе си знаете, че точно това е, което Бог ви призовава да правите. Какъв, тогава, е проблемът?

До голяма степен този проблем се състои от две части. Първо, обикновеният християнин не знае как да живее победоносен, енергичен и изпълнен с Духа живот; и второ, обикновеният християнин не знае как ефективно да говори за вярата си в Христос с другите.

 

ДУХОВЕН ПЛАН

Бих искал да споделя с вас един библейски план, който може да промени живота ви. Уверявам ви, че ако го следвате, ще живеете изобилен живот и ще бъдете плодоносни за Господа по начин, по който никога досега не сте били.

Първо, бъдете сигурни, че сте християни, че сте поканили Исус Христос като Господ и Спасител в живота си. Второ, бъдете сигурни, че в живота ви няма неизповядан грях. и трето, че сте изпълвани със Светия Дух.

Четвърто, бъдете готови да споделяте вярата си в Христос. Благодарен съм на Бога за начина, по който използва някои от богословските семинарии, библейските школи и други учебни институции, но не е необходимо да преминем дългогодишно обучение преди Бог да може да работи чрез нас. Не всеки има дарбата да бъде евангелизатор, но всеки вярващ е призван да „върши работата на благовестител“¹. Всички ние имаме привилегията и носим отговорността да бъдем свидетели за нашия чудесен Господ Исус. Великото Христово поръчение в Матей 28:18-20 се отнася за всички християни.

Разберете, че е наша отговорността да пребъдваме в Христос - да Му позволяваме да има контрола над нашия живот, да ходи с нашето тяло, да мисли с нашия ум, да обича с нашето сърце и да говори с нашите уста. Когато правим това, Той променя живота на хората. Ние трябва да пребъдваме в Него, както пръчките – на лозата, и Той ще произведе плода чрез нас. Нашата отговорност е да следваме Христос. А Неговата отговорност е да ни направи ловци на човеци.

Тук, на земята, Той няма други уста, освен нашите, няма други нозе, освен нашите, нито други ръце, освен нашите. Бог избра да използва хората, а не ангелите, за да достигне света за Христос и ако ние сме покорни, Той ще ни използва. Можем да бъдем напълно сигурни в това.

МОЛЕТЕ СЕ

Пето, молете се. Библията казва, че Бог не желае да „погинат някои, а всички да дойдат на покаяние“². В допълнение имаме и обещанието, че ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша; и ако ни слуша, Той и отговаря³. Искате ли вашите близки, приятели и съседи да повярват в Христос? Тогава си направете молитвен списък. Започнете да ги изисквате пред Бога. Бог няма да Си противоречи. Имате авторитета и истинността на Словото Му.

Споделяйте вярата си с близките и приятелите си в силата на Светия Дух и с вяра благодарете на Бога, че Той ще ги привлича към Христос⁴. Молил съм се за мои близки – плакал съм за тях, когато съм ги умолявал да приемат Христос. И тогава осъзнах, че Бог не желае те да погинат – че ги обича повече, отколкото аз ги обичам – и в резултат на това започнах да благодаря на Бога с вяра, че те ще станат християни.

За някои от тях този ден все още не е дошъл. Но аз вече не плача за тях. Радвам се в увереността, че един ден те ще дойдат при Христос. Бог е обещал и Той не лъже.

Не казвам, че всеки, който чуе благата вест, ще стане християнин. Нашата отговорност е да се молим за хората – да дойдат при Христос и да им кажем за Него. Но единствено Бог може да произведе вяра в сърцата на хората и да промени живота им. Важно е да помним, че само духовният човек може да очаква от Бога да отговаря на молитвите му за спасението на близките му и на другите.

 

КАЖЕТЕ НА ДРУГИТЕ

Шесто, идете и разказвайте на другите за Христос. Не чакайте хората да дойдат при вас. Вие отидете при тях с благата вест. Един от най-големите проблеми, с които се сблъскваме – една от най-големите пречки при свидетелстването – е отиването при хората. Ще чуете всякакви извинения: „Много съм зает“ или „Чакам Светият Дух да ме отведе при някого.“ Не чакайте Светият Дух да ви „отведе“! Господ Исус Христос вече ни е заповядал да отидем и да благовестваме на всички хора.

Седмо, говорете за Исус. Павел казва: „Навсякъде, където отидем, говорим за Христос на всеки, който иска да чуе“⁵. Не разговаряйте само по странични въпроси като времето, спорта, работата, освен ако не е с цел опознаване и сближаване. Молете се и очаквайте Бог да ви даде възможност да поведете разговор за Неговия син.

Когато говорите за Спасителя, ще откриете, че много хора са готови да Го приемат още при първия ви разговор. Някои може да имат нуждата да „узреят“ за това. Молете се и бъдете чувствителни към онези, с които разговаряте.

 

ЗРЕЛИ ПЛОДОВЕ

Като момче често ходех на овощната градина за праскови на чичо си. Винаги обирахме зрелите праскови и оставяхме зелените. След два дни се връщахме при същите дървета и обирахме още узрели праскови. На всеки два дни се връщахме и намирахме нови узрели плодове. Така е и когато свидетелстваме за Христос. Трябва да бъдем внимателни с хората. Едни са готови да приемат Христос – те са узрели за жътва, а други още не са готови. Те представляват зелените плодове.

Не спорете с тези, които още не са готови. Не ги притеснявайте, не ги заплашвайте, не ги обиждайте и не ги принуждавайте „да вземат решение за Христос“. Дайте им да четат нещо подходящо, оставете ги и се молете за тях и след време разговаряйте с тях отново – когато Господ ви даде възможност, но продължавайте да търсите узрелите. Те са навсякъде около вас. Хиляди, дори милиони, чиито сърца са вече подготвени от Светия Дух, чакат да приемат Христос.

Много хора са настроени враждебно към Бога – те не искат да имат нищо общо с религията. Но когато им кажете за Исус, те проявяват интерес. Един таксиметров шофьор в Австралия ми каза: „Зарязах всякакви религии през Втората световна война. Не искам да имам нищо общо с Бог, който позволява хората да се избиват един друг.“

„Чакай малко – казах му аз. - Ти обвиняваш Бога в нещо, за което човекът е виновен. Злото в човека, неговият грях е това, което го кара да мрази, краде и убива.“ Обясних му разликата между религията, при която човекът търси Бога, и християнството, при което Бог се открива на хората чрез Исус Христос. Докато разговарях с този човек за личността на Христос, отношението му изцяло се промени. Не след дълго той каза, че би искал да се моли с мен и да приеме Христос.

Винаги насърчавайте тези, на които свидетелствате, да приемат Спасителя в живота си. В действителност не може да се каже, че сте „благовествали“ на някого, докато не му дадете възможност да приеме благата вест (като покани Христос да бъде негов Спасител и Господ). Ако е възможно, използвайте материали, като книжката „Четирите духовни принципа“. Тя ще ви помогне да представите благата вест ясно и разбираемо, а онзи, на когото я представяте, също ще може да я използва, за да я сподели с близките и приятелите си. Хиляди новоповярвали християни са довели други при Христос по този начин.

Осмо, когато разговаряте за Исус, очаквайте хората да Го приемат – не водени от принципа на позитивното мислене, а поради Божията вярност, любов, суверенитет, сила и обещание, че Той не желае никой да погине, а всички да дойдат на покаяние.

Но има много християни, които отиват при другите с негативно отношение, като че искат да кажат: „Не искаш да станеш християнин, нали?“. С негативното си отношение те несъзнателно пречат на хората да признаят нуждата си от Христос. Отивайте с очакването, че Бог вече е подготвил сърцата на множествата, които чакат с нетърпение да приемат Христос, и ще откриете, че това действително е така.

Една от най-големите лъжи, ширещи се от векове сред християните, е твърдението, че хората не искат да познават Бога. Християнският свят вярва в заблудата, че хората няма да откликват на благовестието на нашия Спасител. След повече от двадесет години благовестване на хиляди студенти и миряни, при лични срещи и в малки и големи групи, мога да ви уверя, че Светият Дух е създал копнеж за Бога в сърцата на много хора по света.

Въпреки това, към тези хора трябва да подхождаме подобаващо, очаквайки те да осъзнаят нуждата си и да приемат Исус Христос за Спасител и Господ. Те не искат религия. Мнозина, на етапа, в който се намират, не искат да имат нищо общо с църквата. Те не се интересуват от странични, духовни неща и религиозни ритуали, а от Христос! Ако ние, с любящо отношение и в силата на Светия Дух, предизвикаме тези хора с личността на Исус Христос, мнозина от тях ще приемат Неговата любов и прошка.

Наблягайки на важността на очакването Бог да ни използва, когато отиваме да благовестим Христос на другите, искам да споделя с вас едно твърдение, в което ние от Кемпъс Крусейд фор Крайст искрено вярваме и на което силно наблягаме: „Успешно сме свидетелствали тогава, когато сме споделили благата вест за Исус Христос в силата на Светия Дух и сме оставили резултатите на Бога“.

Вярвате ли, че ако следвате този духовен план непрестанно, ще имате привилегията да представяте Христос на другите чрез вашето свидетелстване? Мога да ви уверя, че ако го следвате, вие и всеки друг християнин, ще имате възможността да бъдете плодоносни свидетели за Бога като начин на живот. Този живот, тук на земята, не ви предлага никакво по-голямо приключение от това да споделяте Христос с другите.

Бележки:
1. 2 Тимотей 4:5
2. 2 Петър 3:9; 1 Тимотей 2:4
3. 1 Йоан 5:14-15
4. Йоан 6:44
5. Колосяни 1:28, Living Bible

Адаптирано от Как да бъдем плодоносни свидетели, 1971, 1998 от Бил Брайт, New Life Publications, Кемпъс Крудейд фор Крайст. Всички права запазени. Използвано с разрешение.

Д-р Бил Брайт е основател на Кемпъс Крудейд фор Крайст Интърнейшънъл.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.