12 Библиски повик за правење ученици

„Тогаш Исус им се приближи и им рече: „Дадена Ми е сета власт на небото и на земјата. Така одејќи, направете ги сите народи Мои ученици, крштавајќи ги во името на Таткото и Синот и Светиот Дух! Учејќи ги да пазат сè што Сум ви заповедал! И еве, Јас Сум со вас во сите дни до свршетокот на светот. Амин.“

Matej 28:18-20

Што и зошто

 

Бог работи во животот на луѓето. Тој ни дава привилегија да му се придружиме во оваа работа во моменти кога луѓето се променети за вечност. Нивната одлука да поверуваат во Христос не е крај, туку почеток на процесот на станување на ученик на Христос кој расте во зрелост.

 

Што е ученик?

 

Ученикот следбеник на Христос кој сака да му биде послушен нему и да ги пази неговите заповеди.

 

Кога Христос им го кажал „Големото Пратеништво“ (Матеј 28:18-20) на своите ученици тој очекувал многу повеќе од само евангелизација. Неговата замисла била неговите слдбеници да им помогнат на другите да растат во зрели верници. Како резултат на тоа, ќе има многу генерации на христијани кои чекорат со Христос и ја прифаќаат задачата да разговараат за Него и да поучуваат други. Растежот на црквата зависи од ова!

 

Размисли! Ти си резултат на процесот на учеништво кој започнал во првиот век. Ти имаш шанса да се приклучиш на генерацијата која ќе прави ученици од идните генерации.

 

Одвој неколку минути да му благодариш на Бог за луѓето кои тој ги поставил во твојот живот да зборуваат со тебе за Христос и оние кои имаат позитивно влијание на твојот пат како ученик.

 

 

Проучување на Библијата

Ајде малку одблиску да го погледнеме Големото Пратеништво. Оваа заповед нѐ убедува дека правењето ученици е од суштинско значење.

 

Прочитај го Матеј 28:16-20

Кликни за текст

Кои работи ги забележуваш за срцето на учениците и за нивните дела во овие стихови? (16ти-17ти стих)

 

Опиши го изворот и опсегот на авторитетот на Исус. Зошто сметаш дека било важно да им го каже тоа на учениците? (18ти стих)

 

19ти стих

Денес,кога ние ја читаме Матеј 28-ма глава некои работи не се толку очигледни како што им биле на оние кои први го слушнале Исус како ги изговара овие зборови. Има еден главен глагол во оваа заповед. Главната идеја е „правете ученици“. Другите дејства едноставно опишуваат како треба да ја работиме работата на правењето ученици. 

Како ти влијае тоа што ја знаеш главната идеја на оваа заповед во разбирање на Големото Пратеништво?

 

Ние можеме да „одиме“ на многу места, и да „правиме“ многу работи и пак да не ја исполниме суштината на тоа што Исус бара од нас. Тој сакал ние да правиме ученици.

 

Кое ветување го дал Исус кога ја кажал големата заповед? Зошто е тоа важно? (20ти стих)

 

Оваа главна идеја ја оформила раната црква

 

Ние гледаме во Делата на апостолите дека Барнаба бил Христов ученик. Можеме да учиме многу од неговиот пример. Во Дела 11:19-26 гледаме само мал дел од животот на ученикот Барнаба.

 Прочитај од Дела 11:21-26

Кликни за текст

Откако многу поверуваа во Христос, црквата во Ерусалим го испрати Варнава во Антиох.

 

Откако многу луѓе поверувале во Христос црквата од Ерусалим го испратила Барнаба во Антиох. (22ри стих)

 

Со какви зборови е опишан Барнаба? (24стих)

 

Кои работи ги направил Барнаба кога стигнал во Антиох?

 

Водејќи се на она што го читаш за Барнаба, што треба да го карактеризира ученикот?

 

Барнаба е опишан и како евангелист и како ментор на ученици. Бог работел преку него така што црквата во Антиох растела во голем број и во духовна длабочина. Интересно е што баш таа е првата црква за која знаеме дека испратила работници (Дела 13:1-3)

rhpas0844

Разбирање на вистината

 

Ако ги прифатиш овие вистини во оваа лекција тие ќе ти го променат животот. Бог сака ти да правиш ученици и Тој ти има дадено сѐ што ти треба да ја исполниш оваа задача. Ако го следиме гласот на нашиот Добар Пастир, Бог ќе ни даде ученици. Тој бара од нас да чекориме по вера и да учествуваме во неговиот план да правиме ученици од сите народи. Следното видео ни покажува што Бог планира да направи.

Христовите ученици немале многу материјални работи кога почнале да прават ученици. Но, еве што имале:

1. Искусиле промена во животот додека биле со Христос
2. Послушност со своја волја
3. Силата на Светиот Дух

 

 

Што имаш ти искусено? Опиши го твојот сооднос со овие три работи.

 

Ова видео кажува дека „ не му се сите што веруваат во Исус и послушни на Исус.”

Какви проблеми се создаваат кога верниците не се послушни на Христос?

 

Оние што се успешни во правење ученици имаат срце кое е посветено на Господ и срце кое ги сака сите луѓе. Правењето ученици е работа со срце. Напредува само во контекст на љубов и послушност. Ако сакаш да правиш ученици, побарај од Бог да те направи човек кој е исполнет со љубов и следбеник кој е одличен во послушноста.

Откако прочита за Божјиот повик за правење ученици, што го допре твоето срце?

Момент за само-проверка

Се надеваме дека како резултат на проучување на лекцијата, Бог ќе го зголеми твоето знаење за правење ученици и за Големото Пратеништво. Следната проценка е направена да ти помогне да се провериш во твојата посветеност на правење ученици. Прочитај ги изјавите и оцени се себеси колку што можеш најискрено.

1 = Секогаш е точно за мене
2 = Најчесто е точно за мене
3 = Понекогаш е точно за мене
4 = Ретко е точно за мене
5 = Никогаш не е точно за мене

Заради промена на мојот живот поради вербата во Христос, јас сум мотивиран да правам ченици
Јас сакам да бидам послушен на Божјиот повик да правам ученици
Јас свесно правам чекори да живеам во силата на Светиот Дух
Јас сакам заедно со другите да научам како да правам ученици
Јас имам вера дека Бог ќе ме искористи мене да поучувам друга личност
Јас редовно се молам, барам од Бог да ме искористи во исполнувањето на Големото Пратеништво

Целта на проценката не е да направи да се чувствуваме „добро“ или „лошо“ после неа. Целта е да се запознаеме себеси подобро во овој момент. Проценките можат да ни помогнат да знаеме што правиме добро и да ни помогнат да најдеме некои области во кои треба да растеме.

 

Водејќи се на оваа проценка, за кои работи можеш да го прославиш Бог што ги направил во твојот живот?

 

На кој начин би сакал да растеш во една или повеќе области?

Во практика

 

Терминот ученик може да има „внатрешен“ фокус (твојот растеж како Христов следбеник) и „надворешен“ фокус (ти да им помагаш на другите да растат како Христови следбеници). Поговорки 27:17 вели: „Железо се остри со железо, и човекот го остри лицето на својот пријател“. Бог ги користи врските кои острат како железо да предизвика растеж во нашиот живот. Разгледај ги двата вида на правење ученици кои ги претставуваат Павле и Тимотеј.

 

„Павле“ – ова е човек кој те поучува тебе. Овој човек има духовна зрелост која те восхитува. Тој има да ти пренесе знаење и мудрост. Тој ти е пример кој треба да го следиш.

„Тимотеј“ – Ова е човек кого ти го поучуваш. Овој човек е духовно помлад. Ти имаш знаење и мудрост што сакаш да му го пренесеш. Ти можеш да му бидеш пример кој треба да го следи.

 

Ако ги имаш двата вида на пријателства ти имаш богата средина за духовен растеж. Ние треба со намера да ги бараме овие пријателства. Нема случајно да ни се случат.

*Забелешка: Нема потреба да бидеш совршен за да почнеш да поучуваш некој. Ако чекаш да достигнеш совршенство нема да имаш ниту еден ученик. Запомни ја дефиницијата за правење ученици на почетокот на лекцијата. Наврати се и прочитај ја пак. Можеш да почнеш со што ќе споделиш со некој тоа што си го научил и искусил.

 

Еве три чекори кои можеш да ги превземеш:

 

1) Дали имаш „Павле во твојот живот?

 

Можеш ли да се сетиш на некој кој Бог го користи во твојот живот сега кој ти помага во твојот растеж? Ако имаш таков човек сега, замоли го да ти помогне да растеш во твојата вера. Ако немаш таков човек сега, помоли му се на Бог да ти донесе некој „Павле“ кој ќе ти помогне да напредуваш.

 

Мојот „Павле“ е:

 

2) Дали имаш некој „Тимотеј“ во твојот живот?

 

Барај од Бог да те води кон некој во кој ќе го инвестираш твојот живот. Можеби ти си водел некој до Христос. Можеби си запознал некој помлад верник од тебе кој можеш да го охрабриш. Направи чекор на вера, верувај дека Бог ќе те искористи тебе.

 

Мојот/моите „Тимотеј (и)“ е/се:

 

3) Разговарај за проценката што ја пополни со твојот ментор или пријател верник.

 

Заедно направете план кои наредни чекори ќе ги преземете за да правите ученици пд сите народи.

Кликни овде за медиумски заслуги


Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.