Which line best represents your life Polish

Która linia najlepiej przedstawia twoje życie

 

Dolna linia

Jeśli ktoś uznaje, że to dolna linia diagramu symbolizuje jego życie, wyraża ważny pogląd. Obecnie nie ufa Chrystusowi by mieć relację z Bogiem. Możesz przejść do kolejnego pytania, które bada, co ta osoba chciałaby widzieć w swym życiu.

Górna linia

Jeśli ktoś uznaje, że to górna linia diagramu symbolizuje jego życie, to pokazuje, że Chrystusa zajmuje w nim ważne miejsce. Tutaj właściwe byłoby zapytać: „Czy możesz opowiedzieć mi o tym, jak to się stało, że zaufałeś Chrystusowi, by odnowił twoją relację z Bogiem?”. To pytanie zachęci rozmówcę do podzielenia się z tobą swą osobistą historią.

Żadna z linii. Widzę to inaczej.

Niektórzy ludzie nie lubią pytań typu albo/albo. Inni z kolei naprawdę nie potrafią dopasować się do  diagramu. Widać jednak, że nie utożsamiają się z osobą reprezentowaną przez górną linię, a ty dowiadujesz się czegoś na temat ich poglądów na Jezusa. W tym momencie nie wydają się Mu ufać.