Which line best represents your life? – Bulgarian

Кой ред най-добре представя твоя живот?

Този въпрос кани човека да си направи преценка. Когато каже къде се намира на диаграмата, това отваря важен въпрос за дискусия.

Долната линия на диаграмата

Ако някой се самоопределя с долната линя на диаграмата, той показва важна гледна точка. В момента той не смята, че се доверява на Христос във връзката му с Бога. Може да преминеш на следващия въпрос, който изследва какво би искал да се случи с живота му.

Горната линия на диаграмата

Ако човек се самоопределя в горната линия на диаграмата, той прави положително твърдение за важността на Христос за живота му. Би било подходящо да се попита: „Може ли да ми кажеш за времето, когато си поверил на Христос да възстанови взаимоотношенията ти с Бога?" Този въпрос го кани да споделя своята исторя с теб.

Нито една. Аз се виждам по различен начин

Някои хора не обичат въпросите „или-или“. Те не се виждат в диаграмата, която им показваш. В това, че те не се вписват в горната линия, научаваш за техния възглед върху Исус. Засега те не се виждат в такава позиция, че да Му се доверят да възстанови взаимоотношенията им с Бога. Може да продължиш със следващия въпрос.