Which Line best represents your life – Albanian

Cila pjesë e diagramit përfaqëson jetën tuaj?

Kjo pyetje fton dikush për të bërë një vetë-vlerësim. Kur ata identifikojnë ku ata më të aftë në diagramin që ata të hapur një dritare të rëndësishme për diskutim.

Pjesa e poshtme e diagramit

Nëse dikush identifikohet me këtë pjesë po na tregon një bindje të rëndësishme. Aktualisht ata nuk besojnë se Krishti është rrugëlidhja me Perëndinë. Kjo ju jep mundësinë për të kaluar tek pyetja tjetër që eksploron më tej se çfarë do të donin ata të ishte e vërtetë për jetën e tyre.

Pjesa e sipërme e diagramit

Nëse dikush identifikohet me këtë pjesë po na tregon se ata kanë një qëndrim pozitiv ndaj Krishtit dhe se janë në dijeni të rëndësisë që Krishti ka në jetën e tyre. DO të ishte me vend t’u bëhej pyetja “A mund të më tregoni pak për momentin kur keni besuar se Jezusi mund të riparojë marrëdhënien e prishur me Perëndinë?” Kjo pyetje do t’u japë atyre mundësinë të ndajnë me ju dëshminë.

Asnjëra pjesë e diagramit.

Ka disa persona që mendojnë se nuk përfaqësohen nga asnjëra pjesë e diagramit që ju mund të keni vizatuar. Por, fakti që ata nuk janë identifikuar me pjesën e sipërme të diagramit, ju jep një informacion shumë të vlefshëm në lidhje me pikëpamjen e tyre për Jezusin. Për momentin ata nuk i beojnë Jezusit, por ju mund të vazhdoni me pyetjen tjetër.