Which circle represents your life – Albanian

Cili rreth përfaqëson jetën tuaj?

To vprašanje vabi nekoga, da bi samooceno. Ko ti kažejo, kjer so najbolj primerni na sliki odprejo pomembno okno za razpravo.

Rrethi me veten në fron

Nëse dikush identifikohet me këtë rreth, ju mund ta miratoni përgjigjen e tyre dhe kaloni tek pyetja tjetër. 

Rrethi me Krishtin në fron

Kur dikush identifikohet me këtë rreth, ne duhet të shprehim inkurajim. Identifikimi me Krishtin është i rëndësishëm. Në të njejtë kohë duhet edhe të bëjmë disa pyetje më të thella  për të kuptuar më shumë. Mund edhe të pyesësh “A mund të më flisni pak më tepër për kohën kur ky rreth nisi të përfaqësojë jetën tuaj?”  Kjo pyetje i jep dikujt mundësinë të të ndajë dëshminë me ne. Ose mund të ndajnë diçka që ne na jep mesazhin se personi është pak konfuz dhe i pasigurt në pozicionimin e Krishtit në fronin e jetës së tij/saj.

Asnjëri rreth, jam i dyjëzuar.

Kjo është një përgjigje interesante.  Nuk është nevoja t’i hyni diskutimit se çfarë do të thotë përgjigja “asnjëri rreth” pasi vetëm sa do të zgjatej biseda.  Ju mund të vazhdoni me pyetjen e rradhës, e cila do të depërtojë më thellë brenda zemrës  së tyre dhe do t’u japë personave një mundësi për të shprehur  atë që ata do të donin të ishte e vërtetë për jetën e tyre.