Which circle best represents your life – Slovenian

Spustni pripomocek

Kateri krog najbolj predstavlja tvoje življenje?

Krog, kjer sem na prestolu jaz

Če nekdo dojema sebe kot osebo, kjer je on sam na prestolu, je primerno sprejeti njegov odgovor in se pomakniti k naslednjemu vprašanju

Krog, kjer je na prestolu Kristus

Če nekdo dojema sebe kot osebo, ki ima na prestolu Kristusa, ga moramo spodbuditi. Poistovetiti se s Kristusom je pomembno. Čeprav smo seveda navdušeni, moramo vseeno malo poizvedeti, da bi lahko bolje razumeli. Primerno je, če vprašaš: »Ali mi lahko poveš, kdaj je začel ta krog predstavljati tvoje življenje?« To da osebi priložnost, da pove svoje pričevanje z nami. Lahko pa bo nekdo povedal nekaj, kar sporoča, da ni povsem prepričan o tem, če je Kristus res na prestolu njihovega življenja.

Noben, nahajam se nekje vmes

Ta odgovor je zanimiv. Čeprav lahko vodi v dolg pogovor o tem, kaj ta »noben« zares pomeni, to ni nujno. Z naslednjim vprašanjem se lahko ozremo globlje v srce osebe in ji damo priložnost, da pove, kako bi si želela, da izgleda njeno življenje.