Which circle best represents your life – Polish

Które z tych kół przedstawia twoje życie

Pomoc osobie w dokładnym określeniu jej stanu duchowego.

Koło, gdzie człowiek jest na tronie swojego życia

Jeśli ktoś określa siebie jako człowieka, który sam zasiada na własnym na tronie życia, należy przyjąć tę odpowiedź i przejść do kolejnego pytania.

Koło z Chrystusem na tronie

Kiedy ktoś określa się jako osoba, w której życiu centralne miejsce zajmuje Chrystus, powinniśmy wyrazić zachętę. To ważne, że ktoś utożsamia się z Chrystusem. Wyrażając  zachętę, musimy jednocześnie nieco wybadać tę osobę w celu lepszego zrozumienia jej sytuacji. Można zapytać: „Czy możesz mi opowiedzieć, kiedy to koło zaczęło reprezentować twoje życie?”. To daje twemu rozmówcy szansę na podzielenie się swoim świadectwem. Może też opowie ci coś, co pokaże, że jest trochę niepewny co do miejsca Chrystusa w centrum swojego życia.

Żadne z nich, jestem jakby pośrodku

Ta odpowiedz jest interesująca. Mogłaby prowadzić do długiej dyskusji na temat tego co to dokładnie oznacza, że “żadne z nich”, ale nie musi. Następne pytanie będzie głębiej dotykało serca, dając osobie mozliwość na wyrażenie tego, co chciałaby by było rzeczywistością w jej życiu.