How to Build Movements Plish

Jak podchodzimy do budowania ruchów?

To, co robimy zawsze wiąże się z tym, jak to robimy. Bogu zależy na jednym i drugim.

Zależność

- Nieustannie się modlimy.
- Skupiamy nasz wzrok na Panu.
- Czekamy na Boże wskazówki.
- Ufamy Mu w każdym czasie.

Kluczowy werset do rozważenia:
„Nie siła, nie moc, ale Duch mój [dokończy dzieła] - mówi Pan Zastępów.” Księga Zachariasza 4,6

Wiara

- Wiara jest przekonaniem, które prowadzi do działania i zmian.
- Przez wiarę Abraham opuścił swój dom w Mezopotamii, by podążać za Bożym wezwaniem.
- Przez wiarę wspólnie pracujemy.
- Przez wiarę zaprosimy innych, by się do nas przyłączyli.
- Przez wiarę zachęcimy innych, by uwierzyli.
- Przez wiarę idziemy za Panem, który robi daleko więcej niż prosimy czy sobie wyobrażamy.

Wspólnota

„Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali.” Jana 13,35

- Choć wiara jest kwestią osobistej decyzji, nie ma być praktykowana tylko indywidualnie.
- Potrzebujemy siebie nawzajem.
- Najlepiej wzrastamy wspólnie.
- Bóg cieszy się, gdy słyszy nas podczas wspólnego uwielbienia.
- Bardzo lubimy zbierać się na modlitwie.

Jesteśmy wspólnotą. Jednym Ciałem. Jesteśmy zjednoczeni w Chrystusie.

Zaufani pracownicy

- Bóg dał nam wszystko, czego potrzebujemy, by Mu służyć.
- Bóg używa studentów, by docierać do studentów.
- Bóg prowadzi ciebie i twoich kolegów, dając ci wizję i swojego Ducha.
- Podążaj za Bogiem i Jego wizją.
- Niech ta wizja stanie się twoją własną. Rozpoczynaj nowe ruchy tam, gdzie jesteś i dalej.