How to Build Movements – Albanian

Si mund te ndertojme levizje

Ajo që ne bëjmë është e bashkangjitur gjithmonë si të bëjmë atë. Perëndia kujdeset për të dyja.

Varesia

- Ne lutemi vazhdimisht.
- Ne i mbajmë sytë tek Zoti.
- Ne presim udhëheqje prej tij.
- Ne i besojmë atij për çdo gjë

Vargje të rëndësishme:

“Kjo është fjala e Zotit drejtuar Zorobabelit: Jo për fuqinë dhe as për forcën, por për Frymën time”, thotë Zoti. Zakaria 4:6

Besimi

Besimi na çon në veprim dhe ndryshim.
- Me anë të besimit Abrahami u largua nga shtëpia e tij në Mesopotami për të përmbushur thirrjen e Perëndisë.
- Me anë të besimit ne punojmë së bashku.
- Me anë të besimit ne do të ftojmë të tjerët të na bashkohen.
- Me anë të besimit ne do të ftojmë të tjerët në besim.
- Me anë të besimit ne ndjekim Zotin që është i aftë të bëjë shumë më tepër nga sa ne mund të imagjinojmë.

Bashkesia

“Prej kësaj do t`ju njohin të gjithë që jeni dishepujt e mi, nëse keni dashuri për njëri-tjetrin.” Gjoni 13:35
- Besimi është personal por jo individualist.
- Ne kemi nevojë për njëri – tjetrin.
- Ne rritemi së bashku.
- Perëndia do që ne ta lavdërojmë.
- Ne duam të mblidhemi së bashku në lutje.
Ne jemi një bashkësi. Një trup. Ne jemi një në Krishtin.

Punetore te besuar

- Perëndia na ka dhënë çdo gjë që na nevojitet për t’i shërbyer atij.
- Perëndia po përdor studentët për të arritur studentët.
- Perëndia po ju drejton ju dhe kolegët tuaj, ai ju ka dhënë vizion dhe ju ka mbushur me Frymën e tij.
- Ndiqni Zotin dhe vizionin.
- Bëjeni tuajin misionin. Ndërtoni lëvizje aty ku jeni dhe më gjerë.