How to build a movement – MK

Како да делуваме во поглед на градењрто движења?

Следниве елементи се важни делови на здраво духовно движење.

Зависност

- Се молиме постојано.

- Ги вперуваме нашите очи кон Господ.

-Чекаме на Бог за да не води.

- Му веруваме во секое време.

Имај го на ум овој клучен стих
Не со сила ни со снага туку со Мојот Дух! - слово е на Господа над Војските. Захарија 4
:6

Заедништво

"По тоа сите ќе познаат дека сте Мои ученици - ако имате љубов помеѓу себе!" Јован 13:35

- Иако верата е лична, не е дизајнирана да биде индивидуалистична.

- Потребни сме си едни на други.

- Најдобро растеме кога сме заедно.

- На Бог му е мило кога нè гледа како се обединуваме и Го славиме.
- Ние уживаме кога ќе се собереме на заедничка молитва.
Ние сме заедница. Едно Тело. Обединети сме во Христос.

Доверливи работници

- Бог ни има дадено сè што ни е потребно за да Му служиме.

- Бог ги употребува студентите за да досегнуваат други студенти.

- Бог те упатува тебе и твоите колеги, те исполнува со визија и те оснажува со Својот Дух.

- Следи го Бог и следи ја Неговата визија.

- Чувствувај ја мисијата како своја. Отпочнувај движења таму каде што си и пошироко. 

Bepa

Верата е верување кое води до делување и промена.
- Во вера, Авраам го напушти својот дом во Месопотамија за да го следи Божјиот повик.
- Во вера ние ќе работиме заедно.

- Во вера ќе каниме и други да ни се приклучат.

- Во вера ќе каниме и други да веруваат.

- Во вера ќе го следиме Господ кој може да направи многу повеќе отколку што можеме да побараме или замислиме.