Elements of Effective Discipleship – Slovenian

Svojega ucenca vzemi s sabo, ko sluzis drugim.

Učenstvo je aktivno. Temelji na veri. Vključuje dinamičen izraz poslušnosti. Udobno učenstvo poudarja oseben pogovor in govorjenje o »idejah« vere. Svetopisemsko učenstvo te ideje izvaja v praksi. Moramo si zapomniti, da to, kar mi delamo s svojimi učenci, bodo delali tudi oni s svojimi.

Pokazi vzor krscanskega zivljenja.

Ko se pogovarjamo o tem, kako živimo, delujemo in se obnašamo, se več naučimo iz prakse kot iz besed. Če vidimo Božji primer, je to zelo poučno. Ko ideje in načela izvajamo sami, vse postane jasno. Tvoje življenje bo postalo zgled za tvoje učence. Povabi jih v svoje življenje in ne povej jim le, kaj si misliš, ampak kdo si.

Imej globok odnos s svojim ucencem.

Gospodu je všeč, ko imajo njegovi otroci globok odnos. V odnosu zaupanja in ljubezni se lahko naučimo veliko stvari. Pastir skrbno čuva svoje ovce. Moramo biti pastirji svojim učencem, jih spodbujati, opominjati in popraviti, če jim želimo pomagati, da postanejo zvesti Jezusovi sledilci.

Nenehno vodi svojega ucenca k Besedi.

Nenehno moramo biti v Božji Besedi. Njegova razodeta resnica nas uči, kako razmišljati, kaj verjeti in kako častiti Gospoda. Zdravo učenstvo je vedno povezano s preučevanjem Božje Besede.