Elements of Effective Discipleship – Polish

Elementy efektywnego uczniostwa

Choć prawdą jest, że uczniostwa nie można sprowadzić do prostej formułki, istnieją podstawowe elementy, które je umacniają. Cztery z nich zostały wymienione w tej lekcji.

Włącz swojego ucznia w służbę

Uczniostwo jest aktywne, oparte na wierze. Pociąga za sobą dynamiczne przejawy posłuszeństwa. Wygodne uczniostwo skupia się na osobistych rozmowach i omawianiu „założeń” wiary. Biblijne uczniostwo sprawdza te założenia w działaniu. Musimy pamiętać, że nasi uczniowie będą prawdopodobnie robili ze swoim uczniami to, co my robiliśmy z nimi.

Dawaj przykład chrześcijańskiego życia

Ucząc się, jak żyć i postępować, często przyswajamy sobie więcej przez obserwację niż przez słuchanie mądrych rad. Przykład życia opartego na Bogu niesie niezwykle dużo informacji. Kiedy założenia i koncepcje są wcielane w życie, stają się zrozumiałe. Twoje życie będzie przykładem dla twojego ucznia. Zaproś go do swojego życia i dziel się nie tylko myślami, ale też tym, kim jesteś.

Buduj silne relacje

Bogu podoba się, gdy Jego dzieci mają silne relacje. W środowisku zaufania i miłości możemy nauczyć się wielu rzeczy. Częścią uroku uczniostwa jest to, że towarzyszy mu osobista troska. Pasterz z miłością troszczy się o owce. Mamy być pasterzami dla naszych uczniów, zachęcać, wzywać i poprawiać, by pomóc im stać się pełnymi wiary naśladowcami Jezusa.

Wskazuj swojemu uczniowi na Słowo Boże

Potrzebujemy nieustannego trwania w Bożym Słowie. Jego objawiona prawda uczy nas, jak myśleć, w co wierzyć i jak przynosić chwałę Panu. Zdrowe uczniostwo zawsze łączy się ze studiowaniem Bożego Słowa.