Elements of Effective Discipleship – Bulgarian

Вземи ученика си в служението

Ученичеството е дейно. То е основано на вяра. То включва динамичен израз на покорство. Удобното ученичество набляга на лични разговори и обсъждане на „идеите“ на вярата. Библейското ученичество вкарва тези идеи в действие. Ние трябва да помним, че това, което правим с нашите ученици, е много вероятно те да го направят с техните.

Давай пример за християнски живот

Когато става въпрос за научаване как да се живее и как да се действа, често много повече се прихваща, отколкото се учи. Виждането на благочестив пример е изключително полезно. Когато идеите и концепциите се живеят на практика, те стават ясни. Твоят живот ще бъде пример за твоя ученик. Покани го в живота си и сподели не само мислите си, но и кой си ти.

Изграждай здрави взаимоотношения

За Господ е голяма радост, когато децата Му имат силни взаимоотношения. В контекста на доверие и любов ние можем да научим много неща. Част от очарованието на ученичеството е как се подкрепя от личната грижа. Овчарят се грижи с любов за овцете си, а ние трябва да сме пастири за нашите ученици, като ги насърчаваме, увещаваме и ги поправяме, за да им помогнем да бъдат верни последователи на Исус.

Потопи ученика си в Словото

Ние се нуждаем постоянно да сме в Божието Слово. Неговата открита истина ни учи как да мислим, в какво да вярваме и как да почитаме Господа. Здравото ученичество винаги е свързано с изучаване на Божието слово.