Elements of Effective Discipleship Albanian

Elementet e dishepullizimit të efektshme

While it is true that discipleship cannot be distilled into a formula, there are specific practices that have been blessed by God.

Perfshijini dishepujt ne sherbese

Dishepullizimi është proces aktiv. Ai bazohet në besim dhe përfshin një shprehje dinamike të bindjes. Dishepullizimi i rehatshëm thekson diskutimin e “ideve” të besimit ndërsa dishepullizimi biblik i vë në zbatim këto ide. Nuk duhet të harrojmë se gjërat që bëjmë tani me ta, me shumë mundësi do të jenë gjërat që ata do të bëjnë më vonë me dishepujt e tyre.

Tregojuni modelin e jetes se krishtere

Kur vjen puna tek stili i jetesës, vëzhgimet janë shumë më të vlefshme se mësimet teorike. Kur idetë dhe konceptet që besoni i vini në zbatim ato bëhen më të qarta për njerëzit që keni përreth. Jeta juaj do të shërbejë si shembull për dishepullin tuaj. Ftojini ata të bëhen pjesë e jetës suaj. Ndani me ta jo vetëm mendimet tuaja, por jetën tuaj, gjithçka jeni.

Ndertoni nje marredhenie te forte me ta

Zoti kënaqet kur sheh që fëmijët e tij kanë marrëdhënie të forta me njëri-tjetrin. Në një mjedis miqësor të karakterizuar nga dashuria dhe përkujdesi mund të mësohen shumë gjëra. Një nga cilësitë kryesore të dishepullizimit është kujdesi personal. Bariu i dashur kujdeset për delet e tij. Në mënyrë të ngjashme edhe ne jemi barinj të dishepujve tanë, i inkurajojmë dhe i ndreqim ato në mënyrë që t’i ndihmojmë të bëhen ndjekës besnik të Jezusit.

Afrojeni dishepullin tek fjala e Perendise

Ne duhet të qëndrojmë vazhdimisht në fjalën e Perëndisë. E vërteta e fjalës së tij na mëson si të mendojmë, çfarë të besojmë dhe si ta nderojmë Zotin. Marrëdhëniet e shëndetshme janë shpesh produkte të studimit të fjalës së Perëndisë.