Cum dezvoltăm mișcări – RO

Cum dezvoltăm mișcări
Dependență

- Ne rugăm continuu. 

- Ne ațintim ochii pe Domnul. 

- Așteptăm călăuzire de la Dumnezeu.

- Ne încredem în El în orice vreme.

 

Verset cheie pe care să-l iei în considerare:

"Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu - zice Domnul oştirilor!  Zaharia 4:6

Credință

Credința este acea încredere care duce la acțiune și schimbare.

 

- Prin credință Avram și-a lăsat casa din Mesopotamia pentru a urma chemarea lui Dumnezeu.

- Prin credință îi invităm pe alții să creadă.

- Prin credință Îl urmăm pe Domnul, care poate face mult mai mult decât cerem sau ne închipuim noi.

Comuniune

 Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii." John 13:35

 

- În timp ce credința este personal, nu are scopul de a fi individualist.  

- Avem nevoie unii de ceilalți.

- Creștem mai bine împreună.

- Domnuzeu se bucură să ne audă când ne strângem într-o atmosferă de laudă.

- Ne bucurăm să ne întâlnim ca să ne rugăm.

 

 Suntem o comunitate. Un trup. Suntem uniți prin Hristos.

Lucrători împuterniciți

- Dumnezeu ne-a dat tot ce avem nevoie ca să-L putem sluji.

- Dumnezeu folosește studenți ca să-L facă cunoscut pe Hristos altor studenți.

- Dumnezeu te călăuzește, pe tine și colegii tăi, dându-ți o viziune și împuternicindu-te cu Duhul Său.

- Urmărește-L pe Dumnezeu și viziunea Sa.

- Însusește-ți misiunea. Lansează mișcări atât unde ești cât și mai departe de acest loc.