Best practices for building 2nd generation – Polish

Najlepsze praktyki w pracy z drugim pokoleniem

Często modlimy się, prosząc Boga o mądrość. Następujące praktyki okazały się przydatne dla tych, którzy pracują z drugim pokoleniem uczniów

Poświęć więcej czasu na spotkania ze swoimi uczniem, który uczy się, jak prowadzić innych

Praca z ludźmi rodzi mnóstwo pytań i niesie wiele wyzwań. Postanów, że będziesz aktywny w zachęcaniu. Poświęć czas na słuchanie. Uświadom sobie, że praca z innymi przyniesie nowe możliwości rozwijania charakteru twojego ucznia. Pomóż mu wyciągnąć jak najwięcej korzyści z tych okazji.

Poznaj swoje drugie pokolenie uczniów

To, że ci nowi studenci nie są „twoimi uczniami” nie oznacza, że musisz się od nich dystansować. W rzeczywistości, trudno jest modlić się o osoby, których nie znamy. Mamy możliwość, aby zachęcać i mieć pozytywny wpływ na życie tych studentów. Dlatego szukaj okazji, by pomagać im we wzroście. Idź z nimi na imprezę. Wyjedźcie razem na weekend. Bądźcie razem w różnych życiowych sytuacjach. To prawdopodobnie będzie bardzo zachęcające dla twojego ucznia.

Pamiętaj, że odgrywasz drugoplanową rolę w życiu drugiego pokolenia

Kiedy pracujesz z drugim pokoleniem, uważaj, aby pozwalać przewodzić swojemu uczniowi. Wspieraj jego pracę. Powstrzymaj się przed pokusą, aby niepostrzeżenie przejąć stery. Przypomnij swojemu uczniowi, że w niego wierzysz.

Módl się za swoich uczniów

Proś Boga, by dał im mądrość i odwagę potrzebne do podejmowania nowych kroków wiary. Proś Boga, by przypominał im o tym, kim są w Chrystusie i o tym, że On może uczynić przez nich wszystko. Proś Boga, aby pobłogosławił ich pracę, kiedy budują nowe pokolenie uczniów.