Ние сме призовани да изграждаме ученици. Този процес включва Спечелване на хора за Христос, Изграждането им и укрепването им във вярата и Изпращането им на полето да служат на Господа.  

Исус е казал на учениците Си, че те ще станат ловци на човеци. Той ги е изпратил да изявят истината, като канят хората да положат упованието си в Сина на Бога. Това е началото на процеса на ученичество. Благовестието е изявено и на хората им се дава възможност да станат ученици.

Учениците са последователи на Христос. Ние наблюдаваме нашия Спасител, слушаме това, което Той казва и се покоряваме на Неговите заповеди. Да изграждаме ученици означава да помагаме на хората да следват Христос. Ние насочваме хората към Исус, учим ги на Неговите думи и им показваме с пример живота, който Той иска ние да водим. Да си ученик означава да ставаш Христоподобен, като следваш Този, който ни обича най-много.

Бог изпраща децата си да изявят Неговата любов към света и да покажат Неговата доброта. Ние сме изпратени от Бога на нашите работни места, в кварталите си и в общностите. Някои от нас са изпратени отвъд границата или в части на града, където няма църкви. Учениците отиват там, където Господ ги води.